Πριν ξεκινήσουμε θα χρειαστούμε τα παρακάτω στοιχεία: